Skip to the content

Dirigenter

Niels Granvig

 

Efter studentereksamen fra Sankt Annæ Gymnasium (SAG) fortsatte Niels Granvig med musikstudier på København Universitet. Efterfølgende blev det til Musikledereksamen fra Det kongelige danske Musikkonservatorium, hvorfra han siden tog organisteksamen som privatist. Han var medlem af Københavns Drengekor og fortsatte som voksen med at synge i Drengekorets koncertkor med mange rejseaktiviteter og koncerter. Sideløbende og efterfølgende har han sunget og spillet i mange forskellige sammenhænge: Kammerkor, vokalgrupper, projektkor; gode amatørorkestre, kammermusik. Der er også lejlighedsvis blevet tid til at optræde som solist med sang og orgel.

Arbejdsmæsssigt var hovedbeskæftigelsen siden studentereksamen sang- og musiklærer på SAG, indtil organistansættelse ved Måløv kirke i 1988. Sideløbende hermed var Niels leder af kammerkoret Tourdion og  ofte instruktør ved korstævner over hele landet.

Han har yderligere lagt et stort arbejde i Folkekirkens Ungdomkors regi - både som medlem af Hovedbestyrelsen (næstformand og medlem af flere underudvalg) og som mangeårig formand for Kredsbestyrelsen København/Helsingør.

Som leder af Drenge-Mandskoret er han kunstnerisk leder af Thy Sangskole, medlem af kulturledernetværket i Thy og tillige konsulent for Nordjyllands KulturKANten.

Sammen med koret modtog Niels Granvig 2018 Thisted Kommunes Kulturpris.

 

 Thisted Kommunes Kulturpris 2018; promovering

Sigrid Damsager

Maj 2015  - Oktober 2015

Sigrid Damsager er en veluddannet dirigent med kor som speciale og med erfaring fra arbejde med alle aldersgrupper, fra de yngste til de ældste. Klassisk vokalmusik med fokus på samklang, den bevidste korsanger og korets indbyrdes kontakt og kontakt med publikum.

Hun er erfaren inden for mange typer af ensembler – de professionelle og professionelt arbejdende til bredt og elitært fødekædearbejde, fællessang og korstævner for unge og voksne samt for firmaer. Desuden har Sigrid erfaring som dirigent af forskellige amatørorkestre og professionelle operaopsætninger. Hun er selv en trænet sanger og en vant kirkemusiker.

Aktuelt arbejder Sigrid som dirigent for både Landskoret i Folkekirkens Ungdomskor og Schola Cantorums Kvindekor, som prøveassistent og andendirigent i Kantorei Sankt Petri, som organistvikar og som lærer i børnemusik på Den Lille Musikskole.

Preben Nørgaard Christensen

1. Oktober 1986 - 12 Maj 2015

Preben Nørgaard Christensen (1960 - 2015) blev i 1986 ansat som organist og kantor ved Thisted Kirke og dermed også som dirigent for kirkens drenge-mandskor. Preben Nørgaard Christensen var uddannet på Nordjysk Musikkonservatorium hos domorganisterne Niels Åge Bundgaard og Freddy Samsing samt organist Kurt Levorsen. Videregående studier hos bl.a. David Sanger, London samt deltagelse i mesterkurser hos bl.a. Hans Fagius, Anders Bondemann, Daniel Roth, Jon Lauvik og Julian Gembalski.

Preben Nørgaard Christensen var ved siden af sit organist- og kantorvirke i Thisted, lærer i orgel ved Vestervig Kirkemusikskole og lærer ved Nordjysk Musikkonservatorium. Hans koncertvirksomhed omfattede koncerter i ind- og udland som organist, akkompagnatør og som dirigent for Nordvestjysk Brass Band.

I 1993 modtog Preben Nørgaard Christensen Sparekassen Thys Lederpris, bl.a. for sit arbejde med Nordvestjysk Brass Band og Thisted Kirkes Drenge-Mandskor.

Kommende koncerter

Thisted Kirkes Drenge-Mandskor medvirker hvert år ved et stort antal koncerter over hele landet. Koncerterne spænder fra korets egne koncerter til opførelse af en række større værker i samarbejde med bl.a. Aalborg Symfoniorkester. Derudover tager koret ofte på udlandsturné.