Skip to the content

Hvad skrev aviserne om koret?

Når koret optræder til koncerter, er der undertiden skrivende journalister til stede som laver rigtige, professionelle anmeldelser. I andre tilfælder skrives der om koret i anden anledning.

Vi vil i dette afsnit gengive en del af dette.

Fra Viborg Stifts Folkeblad - november 2015 - "Bach's Juleoratorium"

Julens to musikalske mesterværker, Händels Messias og Bachs Juleoratorium, kan år efter år fylde kirker over hele verden ved juletid.

Fortællingen om Jesu fødsel, hyrderne og englene på himlen julenat, sat i den skønneste musik, giver tiltrængt sjælefred i den ellers så stressende og forbrugsprægede adventstid. Og med et af landets bedste drenge-mandskor, musikere fra Aalborg Symfoniorkester og fire sangsolister på plakaten samt 400 mennesker i Viborg Domkirke syntes succesen på forhånd hjemme! Thisted Kirkes Drenge- og mandskor er siden 1986 blevet ledet af ildsjælen Preben Nørgaard Christensen, som på tragisk vis omkom i en trafikulykke forgangne forår. Korets høje standard er hans fortjeneste, og alle har vidst, at han ville blive svær at erstatte. Mange viborgensere vil huske Prebens fremførelse af Johannespassionen i påsken 2008 med sit elskede kor. Korets nye leder, Niels Granvig, har kun haft to måneder at til at lære sine sangere at kende (og omvendt!) og havde klogeligt valgt en rolig og traditionel tilgang til sin version af Bachs tre første julekantater. Allerede de første takter af »Jauchzet, frohlocket!« med pauker og trompeter vidnede om god energi og puls, og korets første indsats klang særdeles overbevisende, især båret af de klare og sikre drengesopraner. Også perlerækken af koraler klang befriende, med velvalgte tempi og god frasering og imponerende teksttydelighed. En enkelt af de mest krævende korsatser, »Ehre sei Gott in der Höhe« kom ikke ganske i mål; men de gæve gutter lod sig ikke påvirke og sang de afsluttende kor »Herscher des Himmels« med begejstring og lysende klang. Tenoren Erik Bekker Hansen var som evangelist driftsikker og tydelig, og frem for alt ukrukket og ligefrem. En rigtig god fortæller, som holdt den røde tråd igennem hele opførelsen. Hans arie »Frohe Hirten, eilt«, ledsaget af fløjtesolo, led en smule under et forceret tempo, men fungerede ellers fint. Juleoratoriets alt-arier er noget af det smukkeste, Bach har komponeret, og kræver ikke blot stemmemæssigt overskud, men især indlevelse og sjælestyrke. Alten Sine Algreen Møller gjorde vel sit bedste; men ét med tekst og musik blev hun ikke. I arien »Schlafe, mein Liebster« forsvandt hun for det meste i orkesterklangen, som med fordel kunne være dæmpet, og under sin sidste arie »Schliesse, mein Herze« forstyrredes både hun og publikum af et lille barn, som naturligvis ikke selv kunne gøre for det. Den lille kunne høres under det meste af koncerten. Tankeløst! Bas/barytonen Lars Thodberg Berthelsen er efterhånden gammel i gårde, og har altid været mere bas end baryton. Men med stor rutine og tydelig tekst fungerede hans recitativer glimrende, hvorimod koloraturarierne savnede nogen klangfylde og klarhed. Bach har blot levnet sopranstemmen et recitativ og en bas-duet i de tre julekantater, modsat de følgende nytårskantater, som er et overflødighedshorn for sopran. Anne Mette Balling glæder man sig altid til at høre, klart, smukt og indlevet synger hun. Uden overflødigt vibrato og med en velsignet ro. Aalborg Symfoniorkester har Bachs Juleoratorium på rygraden, og især er det en fornøjelse at høre Lars Ole Schmidts sikre, rytmiske piccolotrompet. Den klinger bare, som den skal. I alt en god oplevelse og en glæde at opleve, at Thisted Kirkes Drenge- og Mandskor fortsat vil være i gode hænder.

Fra Nordjyske - Maj 2013 - skrevet af Tore Mortensen "Requiem for det 20. århundrede"

Fra Nordjyske - Marts 2013 - skrevet af Tore Mortensen "Himmelstormende Bach"

Fra Nordjyske - December 2012 - skrevet af Tore Mortensen "Som Händel havde ønsket det"

Kommentar fra Kathi Colman, Music Director ved Christ Church Episcopal, Las Vegas:

Hi Preben!

People are still talking about the wonderful concert that you and your group presented at Christ Church! It was a fantastic evening!! A friend who is a local organist commented that she had never heard the acoustics sound better in Christ Church than with your choir.
I hope that all of you recovered from the heat and the sun and enjoyed the rest of your tour.

Thank you so much for contacting us so we could host your concert. It was absolutely incredible!!! Please keep us in mind for your next tour!!


Musically yours,

Kathi

Kommende koncerter

Thisted Kirkes Drenge-Mandskor medvirker hvert år ved et stort antal koncerter over hele landet. Koncerterne spænder fra korets egne koncerter til opførelse af en række større værker i samarbejde med bl.a. Aalborg Symfoniorkester. Derudover tager koret ofte på udlandsturné.